კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენს ვებ – გვერდებზე!

WMS– ის გამოყენება ფარმაცევტულ ინდუსტრიაში

WMS– ის გამოყენება ფარმაცევტულ ინდუსტრიაში
Warehouse Management System (WMS), შემოკლებით WMS, არის პროგრამა, რომელიც მართავს მასალების შენახვის ადგილს. ის განსხვავდება ინვენტარის მენეჯმენტისგან. მისი ფუნქციები ძირითადად ორ ასპექტშია. ერთია სისტემაში საწყობის მდებარეობის გარკვეული სტრუქტურის დაყენება მასალების გასაკონტროლებლად. კონკრეტული სივრცითი პოზიციის პოზიციონირება არის საწყობში მასალების მუშაობის პროცესის წარმართვა, სისტემაში გარკვეული სტრატეგიების შემუშავებით.
სისტემა ეფექტურად აკონტროლებს და ადევნებს თვალყურს საწყობის ბიზნესის ლოგისტიკისა და ხარჯების მენეჯმენტის მთლიან პროცესს, ახორციელებს საწარმოს სასაწყობო ინფორმაციის სრულ მენეჯმენტს და ხელს უწყობს საწყობის რესურსების გამოყენებას.
თითოეული ინდუსტრიის ლოგისტიკური მომარაგების ჯაჭვს აქვს თავისი უნიკალურობა. WMS– ს არა მხოლოდ ლოგისტიკის საერთო პრობლემების გადაჭრა, არამედ სხვადასხვა ინდუსტრიის ინდივიდუალური საჭიროებების დაკმაყოფილება შეუძლია.

რა მახასიათებლები აქვს WMS- ის გამოყენებას ფარმაცევტულ ინდუსტრიაში?
ფარმაცევტული ინდუსტრია შეიძლება დაიყოს ფარმაცევტულ ინდუსტრიად და ფარმაცევტული ცირკულაციის ინდუსტრიად. პირველი ეფუძნება ინექციებს, ტაბლეტებს, კაფსულებს და ა.შ. და ზოგადად გამოიყენება წარმოების, დამუშავების, შენახვისა და შენახვის სრულად ავტომატური მუშაობის რეჟიმში; ეს უკანასკნელი მოიცავს დასავლურ მედიცინას, ტრადიციულ ჩინურ მედიცინას და სამედიცინო აღჭურვილობას, ინვენტარიზაციისა და სწრაფი და ეფექტური ბრუნვის შემცირების მიზნით.
WMS– მა უნდა განახორციელოს და უზრუნველყოს მკაცრი კონტროლი და ნარკოტიკების ჯგუფების მიკვლევადობა სამედიცინო სფეროში ყველა ოპერაციის დროს. ამ პროცესში მან ასევე უნდა უზრუნველყოს წამლის ხარისხის კონტროლი. ამავე დროს, იგი რეალურ დროში უნდა იყოს დაკავშირებული ელექტრონული ზედამხედველობის კოდის სისტემასთან. მიმოქცევის თითოეული რგოლი ახდენს წამლის მარეგულირებელი კოდექსის შეძენას, წამლის მარეგულირებელი კოდის შესახებ ინფორმაციის მოთხოვნას და წამლის მარეგულირებელი კოდის ინფორმაციის ატვირთვას ორმხრივი მიკვლევადობის მოთხოვნების შესაბამისად.

16082628008871

16082628593466

16082629578932

16082630135822


საფოსტო დრო: ივნ-03-2021